styrelsen@brfbjorkliden.se

www.brfbjorkliden.se

Castor Förvaltning

060 - 12 80 00

BRF Björkliden - Styrelsen

Ordförande
Stefan Andersson
Adress 1, 123 45 Sundsvall
T: 070 - 123 45 67
E: E-post

 

Vice Ordförande
Camilla Bergmansson
Adress 1, 123 45 Sundsvall
T: 070 - 123 45 67 
E: E-post

 

Sekreterare
Jan Möllerberg
Adress 1, 123 45 Sundsvall
T: 070 - 123 45 67
E: E-post

 

Ledamot
Bo Sahlberg
Adress 1, 123 45 Sundsvall
T: 070 - 123 45 67
E: E-post

 

Suppleant
Susanne Söderblom
Adress 1, 123 45 Sundsvall
T: 070 - 123 45 67
E: E-post

 

Meddelanden till styrelsen kan lämnas genom brevinkastet till styrelserummet,
lokalen på bottenvåningen Kungsvägen 24.